Ale o co chodzi?!

„Uprzedź Uprzedzenia” to pierwsza tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w Polsce dla studentów i doktorantów, która ma na celu pokazanie związku pomiędzy PRAWEM a stereotypowym PRZEDSTAWIANIEM i POSTRZEGANIEM osób z niepełnosprawnościami i wpływie tej zależności na JAKOŚĆ ich ŻYCIA i partycypację społeczną.

Projekt ma umożliwić uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających działać w innowacyjny sposób na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz zmiany wizerunku niepełnosprawności.

Chcielibyśmy za pośrednictwem naszego projektu stworzyć możliwość do wzajemnego poznania i do rozpoczęcia wspólnej działalności reprezentantów różnych środowisk oraz różnych dyscyplin akademickich. Uczestnicy projektu będą współpracować z doświadczonymi ekspertami, wyróżniającymi się aktywistami i działaczami. „Uprzedź Uprzedzenia” ma łączyć ludzi w wirtualu i realu wokół wspólnej sprawy!

Co/Gdzie/Kiedy?


Projekt składa się z szeregu działań, którym przyświecać będą cztery hasła: WIEM! KOMUNIKUJĘ! DZIAŁAM! ZASKAKUJĘ! Będą one miały miejsce zarówno w wirtualu (kurs on-line i wirtualna przestrzeń interakcji, wspólnie prowadzony blog) & realu (program w Warszawie). Wyjdziemy również poza „cztery ściany projektu”, aby podjąć temat w inny niż zazwyczaj sposób i aby trafić z nim do szerszego grona (również przypadkowych) odbiorców (happening). Chcąc dać wyraz wypracowanym wspólnie rozwiązaniom i postulatom porwiemy się na stworzenie manifestu Uprzedź Uprzedzenia 2011, który zaprezentujemy „wszem i wobec” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.


WIEM! KOMUNIKUJĘ!

marzec/kwiecień – grudzień 2011: Kurs on-line: „Enter: Prawa osób niepełnosprawnych” oraz wspólnie prowadzony blog

GŁÓWNY CEL:
zdobycie/pogłębienie wiedzy na temat międzynarodowych standardów z dziedziny praw człowieka skutecznie chroniących prawa osób niepełnosprawnych i przyczyniających się do ich aktywizacji społeczno-zawodowej oraz analiza polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

WIEM! KOMUNIKUJĘ! DZIAŁAM!

marzec/kwiecień – grudzień 2011: Program w Warszawie – trzy sesje 2 dniowe (na wiosne i na jesieni)

GŁÓWNY CEL:
zdobycie/udoskonalenie praktycznych umiejętności dziennikarskich umożliwiających przedstawienie tzw. trudnych spraw w świeży i lekki, ale nie banalny czy płytki sposób. W ramach projektu uczestnicy będą mieli okazję stworzenia pod okiem doświadczonych specjalistów (dziennikarzy, grafików itp.) zakręconego (MEGA)zinu, za pośrednictwem którego będą próbować „rozbrajać’ stereotypy dotyczące niepełnosprawności & inspirować innych do działania!

WIEM! KOMUNIKUJĘ! DZIAŁAM! ZASKAKUJĘ!

5 maja 2011: Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych: happening

3 grudnia 2011: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: prezentacja manifestu

GŁÓWNY CEL:
podejmowanie działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji względem osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie obywatelskiego, a nie medycznego modelu niepełnosprawności.

Udział w programie jest bezpłatny.