poniedziałek, 17 października 2011

Ostra jazda bez trzymanki

Lubią ostrą jazdę bez trzymanki! Jadą po dyskryminacji równo od paru miesięcy! Jak Polska długa i szeroka - tematy same leżą na ulicy… Wysokie krawężniki, niekończące się schody, nieczynne windy, niewidoczni niepełnosprawni…. Żeby było inaczej, trzeba działać z głową. A w głowach „groch z kapustą”: pomoc mylona z ubezwłasnowolnieniem, obywatele traktowani jak pacjenci, tolerancja w teorii, brak integracji w praktyce. Żeby niepełnosprawność nie przeszkadzała dostrzec „człowieka w człowieku” - konieczny jest remanent i remont. I aby te działania miały sens, trzeba je robić ponad podziałami, ucząc się wspólnie od siebie, dzieląc doświadczeniami i wiedzą.

Ekipa „Uprzedź uprzedzenia”, czyli dwudziestu młodych aktywistów i liderów z całej Polski, po raz kolejny zwiera szyki, aby kontynuować wspólną pracę na rzecz zmiany postrzegania niepełnosprawności w wymiarze społecznym i prawnym. W dniach 15-16 października 2011 r. w Warszawie wezmą oni udział w:

1)      kolegium redakcyjnym „(MEGA)zinu”, czasopisma i zinu za pomocą którego chcemy rozbrajać stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz inspirować innych do działania. Pomogą im w tym procesie doświadczeni dziennikarze i redaktorzy z magazynów „Aktivist” i „Integracja”;

2)      warsztatach z ekspertami nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością w przeszłości, jak też i obecnie w celu zrozumienia mechanizmów systemowej marginalizacji i nauczenia się jak rozpoznawać i przeciwdziałać niewinnie na początku wyglądających oznak dyskryminacji;

3)      inauguracji prac nad Manifestem „Uprzedź Uprzedzenia 2011”, mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytania stawiane przez uczestników projektu „z” i „bez” niepełnosprawnością: co nas kręci? co nas boli? jak to wyrazić? –w kontekście praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Ruszamy & Jedziemy dalej!