piątek, 16 grudnia 2011

Wrzucają piąty bieg!

Wrzucają piąty bieg i jadą dalej po dyskryminacji! To już ostatnia prosta do mety. Ekipa „Uprzedź uprzedzenia”, czyli dwudziestu młodych aktywistów i liderów z całej Polski dopina dwie ważne inicjatywy, których celem jest zmiana postrzegania niepełnosprawności w wymiarze społecznym i prawnym – będąca wyrazem dostrzegania „człowieka w człowieku”.

Wszystkie zdjęcia autorstwa Ani Rok


Już niebawem ogłoszą oni wszem i wobec, co ich kręci i co ich boli w zakresie (nie)przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Ów manifest „Uprzedź uprzedzenia 2011” zostanie przedstawiony z podwójnej okazji: Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (03.12.2011) oraz Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12.2011). 

A na dobry początek nowego roku w styczniu puszczony zostanie w obieg stworzony przez nich (MEGA)zin (tj. czasopismo i zin) zarysowujący alternatywny horyzont myślenia o kwestiach niepełnosprawności, czyli taki, który wyzwala, a nie ogranicza!
Obie inicjatywy to owoce wielomiesięcznych przygotowań i pracy, wzajemnych inspiracji, wspólnego przecierania nowych szlaków w wirtualu i realu. Ekipa „Uprzedź uprzedzenia” zdobywała nową wiedzę, wymieniała się doświadczeniami oraz szlifowała dziennikarskie umiejętności pod okiem doświadczonych ekspertów i aktywistów.

W trakcie spotkań warsztatowych zapoznawali się oni z mechanizmami systemowej marginalizacji i uczyli się, jak rozpoznawać i przeciwdziałać niewinnie na początku wyglądającym oznakom dyskryminacji. Przywoływanie historii (dalszej i bliżej), jak również przegląd obecnej sytuacji pozwalały im zrozumieć, że traktowanie osób z niepełnosprawnością jest swojego rodzaju testem jakości demokracji. Analizowali, w jaki sposób prawo wpływało i wpływa na przedstawianie i postrzeganie osób z niepełnosprawnościami oraz na jakość ich życia i partycypację społeczną. Dyskutowali o tym, dlaczego trzeba czasem być tą pierwszą osobą, która się przeciwstawi dyskryminacji. Nieustannie szukali sposobów, by zmieniać sytuację osób z niepełnosprawnością. Zastanawiali się: Jak uwrażliwić innych na istniejące problemy? W jaki sposób wyjść poza istniejące schematy myślenia i „podać dalej” dobre praktyki? Jak bez cierpiętnictwa mówić o sprawach trudnych i skomplikowanych? Próbowali zmierzyć się z tymi wyzwaniami organizując happening pt. „Dorysuj credo kredą” w centrum Warszawy  z okazji Europejskiego Dnia Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych (05.05.2011). Swoją wizją i entuzjazmem „zarażali” przypadkowych przechodniów. Jednakże, aby wizja miała wymierne korzyści, musi doprowadzić do zmiany systemu prawnego. Dlatego podczas ostatniej sesji w Warszawie (19-20.11.2011) ekipa „Uprzedź uprzedzenia” zapoznała się z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, która będąc przełomowym dokumentem w historii prawodawstwa w zakresie niepełnosprawności, powinna być przez Polskie władze ratyfikowana. Żeby to się stało, trzeba o tym głośno mówić i nieustannie podejmować działania upowszechniające równościowego ducha Konwencji.

Wiadomo, że dyskryminacja nie śpi, czyli odkładanie „na jutro” odpada! Dlatego gaz do dechy i jedziemy dalej po dyskryminacji!

Ciąg dalszy w grudniu 2011 (Manifest) i styczniu 2012 ((MEGA)zin).